за Христос

Еремия 17:7,8,24-26   

7 Благословен да бъде онзи човек,
който уповава на Господа
и чието упование е Господ.
8 Защото ще бъде като дърво, насадено при вода,
което разпростира корените си при потока
и няма да се бои, когато настане пекът,
а листът му ще се зеленее
и няма да има грижа в година на бездъждие,
нито ще престане да дава плод.
24 И така, ако Ме послушате внимателно, казва Господ,
да не внасяте товар през портите на този град в съботен ден,
а да освещавате съботния ден
и да не вършите в него никаква работа,
25 тогава ще влизат през портите на този град
царе и князе, седящи на Давидовия престол,
возени на колесници и яздещи на коне,
те и първенците им,
Юдейските мъже и йерусалимските жители,
и този град ще бъде населяван вечно.
26 И ще дойдат от Юдейските градове
и от йерусалимските околности,
от Вениаминовата земя и от полската,
и от планинската, и от южната страна,
носещи всеизгаряния и жертви,
и хлебни приноси и ливан,
носещи още и благодарствени жертви в дома Господен.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52