за Христос

Еремия 16   

1 Божията воля за Йеремия
Господнето слово дойде пак към мен и каза:
2 Недей си взема жена,
нито да родиш синове или дъщери на това място,
3 защото така казва Господ
за синовете и дъщерите, които се раждат на това място,
и за майките, които са ги родили,
и за бащите, които са ги добили в тази страна:
4 Те ще умрат от разни видове люта смърт;
няма да бъдат оплакани, нито погребани;
ще бъдат като тор по лицето на земята;
ще загинат от меч и глад
и труповете им ще бъдат храна
за небесните птици и земните зверове.
5 Защото така казва Господ:
Не влизай в дом, където има жалеене,
и не ходи да ридаеш или да ги оплакваш;
защото отнех мира Си от този народ, казва Господ -
да! - милосърдието и щедростите Си.
6 И големи, и малки ще измрат в тази страна;
няма да бъдат погребани, нито ще ги оплачат,
нито ще направят нарязвания по телата си,
нито ще се обръснат за тях,
7 нито ще раздават хляб в жалеенето,
за да ги утешат за умрелия,
нито ще ги напоят с утешителната чаша
за баща им или за майка им.
8 Не влизай и в дом, където има пируване,
да седиш с тях, за да ядеш и пиеш;
9 защото така казва Господ на Силите, Израелевият Бог:
Ето, Аз ще направя да престане в това място -
пред очите ви и във вашите дни -
гласът на радостта и гласът на веселието,
гласът на младоженеца и гласът на невястата.
10 И когато известиш на този народ всички тези думи и те ти кажат: Защо Господ е изрекъл това голямо зло против нас? И какво е беззаконието ни и какъв грехът ни, който сме извършили против Господа, нашия Бог?
11 Тогава да им отвърнеш:
Понеже бащите ви Ме изоставиха, казва Господ,
и последваха други богове,
служиха им и им се поклониха,
а Мен изоставиха и закона Ми не опазиха;
12 а и вие постъпихте още по-лошо от бащите си,
защото ходите всеки според упоритостта
на нечестивото си сърце
и не слушате Мене;
13 затова ще ви изхвърля от тази страна
в страна, която не сте познавали - нито вие, нито бащите ви;
и там денем и нощем ще служите на други богове;
понеже няма да покажа милост към вас.
14 Предстоящо наказание на Юдея и възстановяване
Затова, ето, идват дни, казва Господ,
когато няма вече да кажат: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израелтяните от Египетската земя!,
15 а: Заклевам се в живота на Господа,
Който изведе израелтяните от северната земя
и от всички страни, където ги беше изгонил!
И Аз ще ги върна пак в страната им,
която дадох на бащите им.
16 Ето, ще пратя за много рибари,
казва Господ, и ще ги изловят;
и след това ще пратя за много ловци
и ще ги гонят от всяка планина
и от всеки хълм, и от дупките на канарите.
17 Защото очите Ми са върху всичките им пътища;
те не са скрити от лицето Ми,
нито беззаконието им е скрито от очите Ми.
18 И най-напред ще им въздам двойно
за беззаконието и греха им,
защото оскверниха земята Ми с труповете на гнусотиите си
и с мерзостите си напълниха наследството Ми.
19 Господи, сило моя и крепост моя,
прибежище мое в скръбен ден!
При Тебе ще дойдат народите от краищата на земята
и ще кажат: Бащите ни не наследиха друго освен лъжи,
суета и безполезни работи.
20 Да си направи ли човек богове,
които все пак не са богове?
21 Затова, ето, ще ги направя този път да познаят -
ще ги направя да познаят ръката Ми и силата Ми;
и те ще познаят, че името Ми е Йехова.
Еремия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52