за Христос

Ако и грешникът да върши зло сто пъти и да дългоденства,
пак аз зная това, че ще бъде добре
на онези, които се боят от Бога, които се боят пред Него;

Слушай Еклесиаст 8:12
Еклесиаст 8:12

Препратки:

Други преводи на Еклесиаст 8:12:

Въпреки че грешникът върши зло сто пъти и дългоденства, пак аз зная, че ще бъде добре на боящите се от Бога, които се боят пред Него.
/Верен 2002/
Ако и грешникът да прави зло сто пъти и да дългоденства,
пак аз зная това, че ще бъде добре
на онези, които се боят от Бога, които се боят пред Него;
/Библейско общество 2000/
Ако и грешникът да струва зло сто пъти и да дългоденствува,
Пак аз това зная, че ще бъде добре,
На ония, които се боят от Бога, които се боят пред Него;
/Протестантски 1940/
Макар грешникът да върши сто пъти зло и да кисне в него, но аз зная, че ще бъде добро на ония, които се боят от Бога, които благоговеят пред лицето Му;
/Православен/
Ако и струва грешникът зло сто пъти и дългоденствува,
Но аз зная пак
Че ще бъде добро на онези които се боят от Бога,
Които се боят от лицето му.
/Цариградски/
Though a sinner do evil an hundred times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him:
/KJV/