за Христос

Да не кажеш: Коя е причината,
че предишните дни бяха по-добри от сегашните?
Защото не питаш разумно за това.

Слушай Еклесиаст 7:10
Еклесиаст 7:10

Препратки:

Други преводи на Еклесиаст 7:10: