за Христос

Ако видиш, че сиромахът е онеправдаван
и че правосъдието и правдата в държавата се изопачават,
не се чуди на това;
защото над високопоставения надзирава по-високопоставен
и над тях има още по-високопоставени.

Слушай Еклесиаст 5:8
Еклесиаст 5:8

Препратки:

Други преводи на Еклесиаст 5:8:

Ако видиш угнетяване на бедния и изкривяване на правосъдието и правдата в страната, не се учудвай на това нещо; защото над високия служител надзирава друг по-висок, а над тях има още по-високи.
/Верен 2002/
Ако видиш, че бедният е онеправдаван
и че правосъдието и правдата в държавата се изопачават,
не се чуди на това;
защото над високопоставения надзирава по-високопоставен
и над тях има още по-високопоставени.
/Библейско общество 2000/
Ако видиш, че сиромахът се угнетява,
И че правосъдието и правдата в държавата се изнасилват,
Да се не почудиш на това нещо;
Защото над високия надзирава по-висок,
И над тях има по-високи.
/Протестантски 1940/
а предимството на страната изцяло е царят, който се грижи за страната.
/Православен/
Ако видиш насилие на сиромаха,
И разграбване на съдбата и на правдата в областта,
Да се не почудиш за това нещо;
Защото над високия по-висок надзирава,
И над тях има най-висок.
/Цариградски/
If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter: for he that is higher than the highest regardeth; and there be higher than they.
/KJV/