за Христос

По-добър е беден, но мъдър младеж,
отколкото стар, но безумен цар,
който не знае вече да приема съвет;

Слушай Еклесиаст 4:13
Еклесиаст 4:13

Препратки:

Други преводи на Еклесиаст 4:13: