за Христос

Истинският смисъл на живота е Бог
И помни Създателя си в дните на младостта си,
преди да дойдат дните на злото
и те стигнат годините, когато ще кажеш: Нямам наслада от тях;

Слушай Еклесиаст 12:1
Еклесиаст 12:1

Препратки:

Други преводи на Еклесиаст 12:1:

И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и да се приближат годините, за които ще кажеш: Нямам удоволствие от тях! -
/Верен 2002/
И помни Създателя си в дните на младостта си,
преди да дойдат дните на злото
и те стигнат годините, когато ще кажеш: Нямам наслада от тях;
/Библейско общество 2000/
И помни Създателя си в дните на младостта си,
Преди да дойдат дните на злото,
И стигнат годините, когато ще речеш: Нямам наслада от тях, -
/Протестантски 1940/
И помни твоя Създател през дните на младостта си, докле не са дошли тежки дни и не са настанали години, за които ще казваш: "няма за мене наслада в тях";
/Православен/
И помни Създателя си в дните на младостта си,
Преди да дойдат дните на злото,
И стигнат годините в които ще речеш:
Нямам благодарение в тях, -
/Цариградски/
Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;
/KJV/