за Христос

Еклесиаст 12   

1 Истинският смисъл на живота е Бог
И помни Създателя си в дните на младостта си,
преди да дойдат дните на злото
и те стигнат годините, когато ще кажеш: Нямам наслада от тях;
2 преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите
и да се върнат облаците след дъжда;
3 когато стражите на къщата ще треперят
и силните мъже ще се прегърбят,
и онези, които мелят, ще престанат, защото намаляха,
и на онези, които гледат през прозорците, ще се стъмни;
4 когато вратите ще се затворят при пътя,
като отслабне гласът на мелницата;
и при гласа на птицата ще стане човек
и всички звукове на песента ще отслабнат;
5 още когато ще се боят от всичко, което е високо,
и ще треперят в пътя;
когато бадемът разцъфти и скакалецът натегне,
и всяко желание изчезне;
защото човек отива във вечния си дом
и жалеещите обикалят улиците;
6 преди да се скъса сребърната верижка
и да се счупи златната чаша
или се строши стомната при извора,
или се счупи колелото над кладенеца
7 и се върне пръстта в земята, както е била,
и духът се върне при Бога, Който го е дал.
8 Суета на суетите, казва проповедникът,
всичко е суета.
9 Заключение: живот в светлината на вечността
И колкото по-мъдър ставаше проповедникът,
толкова повече поучаваше хората на знание;
а най-вече измисляше и издирваше,
и нареждаше много притчи.
10 Проповедникът се стараеше да намери угодни думи
и това, което беше с правота написано, думи на истина.
11 Думите на мъдрите са като остени;
и като заковани гвоздеи са думите на събирачите на изреченията,
дадени от единия пастир.
12 А колкото за нещо повече от това, сине мой, приеми увещание,
че правене на много книги няма край
и много четене е труд на плътта.
13 Нека чуем края на цялото слово:
Бой се от Бога и пази заповедите Му,
понеже това е всичко за човека.
14 Защото относно всяко скрито нещо
Бог ще докара на съд всяко дело,
било то добро или зло.
Еклесиаст: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12