за Христос

Еклесиаст 1   

1 Всичко е суета
Думите на проповедника, Давидовия син, цар в Йерусалим:
2 Суета на суетите, казва проповедникът;
суета на суетите, всичко е суета.
3 Каква полза за човека от целия му труд,
с който се труди под слънцето?
4 Едно поколение преминава и друго поколение идва;
а земята стои вечно.
5 Също и слънцето изгрява, и слънцето залязва,
и бърза да отиде към мястото, където трябва да изгрява.
6 Вятърът отива на юг
и се връща на север;
вятърът постоянно обикаля в пътя си
и пак се връща в своите кръгообращения.
7 Всички реки се вливат в морето,
а морето все не се напълва;
на мястото, където отиват реките,
там непрестанно отиват.
8 Всички неща са досадни -
човек не може да изкаже доколко;
окото не се насища с гледане,
нито ухото се напълва със слушане.
9 Каквото е станало, това е, което ще стане;
и каквото е било извършено, това е, което ще се извърши;
и няма нищо ново под слънцето.
10 Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! Това е ново!
То вече е станало през вековете, които са били преди нас.
11 Не се помнят предишните поколения;
нито ще се помнят следващите, идните поколения
от онези, които ще дойдат после.
12 В търсене смисъла на живота
Аз, проповедникът, бях цар
над Израел в Йерусалим;
13 и предадох сърцето си да издиря
и да изпитам чрез мъдростта
за всичко, което става под небето.
Тежък е този труд, който Бог е дал на човешките синове,
за да се трудят в него.
14 Видях всички дела, които се вършат под слънцето;
и, ето, всичко е суета и гонене на вятъра.
15 Кривото не може да се изправи;
и това, което е недоизпълнено, не може да се брои.
16 Аз се съвещавах със сърцето си и казах:
Ето, станах велик и съм умножавал мъдростта си
повече от всички, които са били преди мене в Йерусалим.
Да! Сърцето ми е имало голям опит в мъдрост и знание.
17 И предадох сърцето си, за да позная мъдростта
и да позная лудостта и безумието.
Познах, че и това е гонене на вятър.
18 Защото в многото мъдрост има много досада;
и който увеличава знание, увеличава и печал.
Еклесиаст: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12