за Христос

Тогава ме заведе до входа на северната порта на Господния дом; и, ето, там седяха жени и оплакваха Тамуз.

Слушай Езекил 8:14
Езекил 8:14

Препратки:

Други преводи на Езекил 8:14: