за Христос

Ще оставя обаче остатък,
като ще имате между народите някои избегнали от меча,
когато бъдете разпръснати по разни страни.

Слушай Езекил 6:8
Езекил 6:8

Препратки:

Други преводи на Езекил 6:8: