за Христос

Окръжността да бъде осемнадесет хиляди тръстики; и от онзи ден името на града ще бъде Йеховашама.

Слушай Езекил 48:35
Езекил 48:35

Препратки:

Други преводи на Езекил 48:35: