за Христос

А колкото до наследството им, Аз съм наследството им; да не им давате притежание в Израел, защото Аз съм притежанието им.

Слушай Езекил 44:28
Езекил 44:28

Препратки:

Други преводи на Езекил 44:28: