за Христос

Езекил 4   

1 Пророчество за обсадата и разрушаването на Йерусалим от Вавилон
И ти, сине човешки, вземи си тухла, сложи я пред себе си и начертай на нея града Йерусалим.
2 След това постави обсада против него, съгради укрепления против него и издигни могили против него; разположи още стан против него и постави стеноломи против него от всяка страна.
3 Вземи си желязна плоча, сложи я като желязна стена между теб и града и насочи лицето си против него, и той ще бъде обсаден; и ти постави обсада против него. Това ще бъде знамение за Израелевия дом.
4 Тогава легни на лявата си страна и положи на нея беззаконието на Израелевия дом; колкото дни лежиш на нея, ще носиш беззаконието им.
5 Защото Аз определих годините на беззаконието им да ти бъдат съответно число дни - триста и деветдесет дни, така ще носиш беззаконието на Израелевия дом.
6 След като навършиш тези, тогава легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом четиридесет дни; по един ден ти определих за всяка година.
7 И насочи лицето си към обсадата на Йерусалим, с гола мишца, и пророкувай против него.
8 Тогава ще сложа на тебе връзки и няма да се обърнеш от едната си страна на другата, докато не навършиш дните, през които ще го обсаждаш.
9 Вземи си и пшеница, и ечемик, боб и леща, просо и бяло жито, и като ги сложиш в един съд, направи си от тях хлябове; и колкото дни лежиш на страната си, триста и деветдесет дни, яж от тях.
10 А храната, която ще ядеш, да бъде с теглилка, двадесет сикъла на ден; от време на време да ядеш от тях.
11 Също и вода с мярка да пиеш, по една шеста от ин на ден; от време на време да пиеш.
12 Да ги ядеш като ечемичени пити и да ги печеш с човешки нечистотии пред очите им.
13 И Господ каза: Така израелтяните ще ядат хляба си омърсен между народите, където ще ги изгоня.
14 Тогава аз казах: Ах! Господи Йехова, ето, душата ми не се е омърсила; понеже от младостта си досега не съм ял мърша или разкъсано от звяр, нито някога е влязло в устата ми мръсно месо.
15 Тогава ми каза: Виж, давам ти говежди нечистотии вместо човешки нечистотии; с тях опечи хляба си.
16 Каза ми още: Сине човешки, ето, Аз ще строша подпорката от хляба в Йерусалим; те ще ядат хляб с теглилка и икономично и смаяни ще пият вода с мярка.
17 Това ще направя, за да се лишат от хляб и вода и да се гледат едни други смаяни, и да се изнурят в беззаконието си.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48