за Христос

Затова така казва Господ Йехова: Сега ще върна Яков от плен, ще се смиля над целия Израелев дом и ще бъде ревнив за святото Си име.

Слушай Езекил 39:25
Езекил 39:25

Препратки:

Други преводи на Езекил 39:25: