за Христос

така че морските риби и небесните птици, полските зверове и всичките гадини, които пълзят по света, и всички хора, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието Ми; и планините ще се сринат, стръмните височини ще паднат и всяка стена ще се събори до земята.

Слушай Езекил 38:20
Езекил 38:20

Препратки:

Други преводи на Езекил 38:20:

И ще се разтреперят от присъствието Ми морските риби и небесните птици, и полските зверове, и всички пълзящи, които пълзят по земята, и всичките хора, които са по лицето на земята; и планините ще се сринат и стръмнините ще паднат, и всяка стена ще падне на земята.
/Верен 2002/
така че морските риби и небесните птици, полските зверове и всичките гадини, които пълзят по света, и всички хора, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието Ми; и планините ще се сринат, стръмните височини ще паднат и всяка стена ще се събори до земята.
/Библейско общество 2000/
така щото морските риби и небесните птици, полските зверове и всички гадини, които пълзят по света, и всичките човеци, които са по лицето на света, ще се разтреперят от присъствието Ми; и планините ще се сринат, стръмните височини ще паднат, и всяка стена ще се събори до земята.
/Протестантски 1940/
И от Моето лице ще се разтреперят морски риби и небесни птици, и полски зверове и всичко, що се влече, що пълзи по земята, и всички люде, що са по лицето на земята; ще се съборят планини, ще изпадат скали, и всички стени ще паднат на земята.
/Православен/
и рибите морски, и птиците небесни, и зверовете на полето, и всичките пълзещи които пълзят по земята, и всичките человеци които са по лицето на земята, ще се разтреперят от присътствието ми; и горите ще се низринат, и стръмнините ще паднат, и всяка стена ще падне на земята.
/Цариградски/
So that the fishes of the sea, and the fowls of the heaven, and the beasts of the field, and all creeping things that creep upon the earth, and all the men that are upon the face of the earth, shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground.
/KJV/