за Христос

Сине човешки, насочи лицето си към Гог, в земята на Магог, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като кажеш:

Слушай Езекил 38:2
Езекил 38:2

Препратки:

Други преводи на Езекил 38:2: