за Христос

И им кажи: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще взема израелтяните изсред народите, където са отишли, и като ги събера отвсякъде, ще ги доведа в земята им;

Слушай Езекил 37:21
Езекил 37:21

Препратки:

Други преводи на Езекил 37:21:

И им кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, Аз вземам израилевите синове изсред народите, където са отишли, и ще ги събера отвсякъде и ще ги доведа в земята им.
/Верен 2002/
И им кажи: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще взема израелците от народите, където са отишли, и като ги събера отвсякъде, ще ги доведа в земята им;
/Библейско общество 2000/
И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите гдето са отишли, и като ги събера от всякъде ще ги доведа в земята им;
/Протестантски 1940/
то кажи им: тъй казва Господ Бог: ето, Аз ще взема Израилевите синове измежду народите, между които се намират, ще ги събера отвред и ще ги доведа в тяхната земя.
/Православен/
И кажи им: Така говори Господ Иеова: Ето, аз ще взема Израилевите синове изсред народите дето са отишли, и ще ги събера от всякъде, и ще ги доведа в земята им;
/Цариградски/
And say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land:
/KJV/