за Христос

Не заради вас правя Аз това, казва Господ Йехова, нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете поради постъпките си, доме Израелев!

Слушай Езекил 36:32
Езекил 36:32

Препратки:

Други преводи на Езекил 36:32: