за Христос

Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите затова, че гладувате.

Слушай Езекил 36:30
Езекил 36:30

Препратки:

Други преводи на Езекил 36:30: