за Христос

Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа и няма вече да ви докарам глад.

Слушай Езекил 36:29
Езекил 36:29

Препратки:

Други преводи на Езекил 36:29: