за Христос

Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете народ и Аз ще бъда ваш Бог.

Слушай Езекил 36:28
Езекил 36:28

Препратки:

Други преводи на Езекил 36:28: