за Христос

И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате.

Слушай Езекил 36:27
Езекил 36:27

Препратки:

Други преводи на Езекил 36:27: