за Христос

Езекил 36:24-32,33,34   

24 Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа в земята ви.
25 Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; ще ви очистя от всичките ви нечистотии и от всичките ви идоли.
26 Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
27 И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате.
28 Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете народ и Аз ще бъда ваш Бог.
29 Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа и няма вече да ви докарам глад.
30 Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите затова, че гладувате.
31 Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията и мерзостите си.
32 Не заради вас правя Аз това, казва Господ Йехова, нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете поради постъпките си, доме Израелев!
33 Така казва Господ Йехова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете и запустелите места ще бъдат съградени.
34 Опустошената земя ще бъде обработена, макар че е била пуста пред очите на всеки, който минаваше.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48