за Христос

Езекил 34:11-16,22,31   

11 Защото така казва Господ Йехова: Ето, Аз, самият Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.
12 Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите си овце, така и Аз ще подиря овцете Си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден.
13 Ще ги изведа от племената и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса на Израелевите хълмове близо до потоците и по всички населени места в тяхната земя.
14 Ще ги паса на добро пасбище и кошарата им ще бъде на високите Израелеви хълмове; там ще почиват в добра кошара и ще пасат тлъсто пасбище върху Израелевите хълмове.
15 Самият Аз ще паса овцете Си и Аз ще ги успокоя, казва Господ Йехова.
16 Ще потърся изгубената и ще докарам изгонената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната, но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса.
22 затова Аз ще избавя овцете Си и няма да бъдат вече за плячка; и ще съдя между овца и овца.
31 И вие, хора, сте Мои овце, овцете на пасбището Ми, и Аз съм ваш Бог, казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48