за Христос

Езекил 34   

1 Пророчеството за Израелевите пастири
И Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, пророкувай против Израелевите пастири, пророкувай и им кажи: Така казва Господ Йехова на пастирите: Горко на Израелевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата?
3 Вие ядете тлъстината, обличате се с вълната и колите угоените, но не пасете стадата.
4 Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубената; а с насилие и строгост властвахте над тях.
5 Те се разпръснаха, понеже нямаше пастир, и, като се разпръснаха, станаха храна на всички полски зверове.
6 Моите овце се скитаха по всички планини и по всеки висок хълм, дори овцете Ми бяха разпръснати по целия свят; и нямаше кой да ги потърси или подири.
7 Затова слушайте, пастири, Господнето слово:
8 Заклевам се в живота Си, казва Господ Йехова, понеже стадото Ми стана плячка и овцете Ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, а пасяха себе си и не пасяха овцете,
9 затова слушайте, пастири, Господнето слово:
10 Така казва Господ Йехова: Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, за да не им бъдат за храна.
11 Защото така казва Господ Йехова: Ето, Аз, самият Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.
12 Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите си овце, така и Аз ще подиря овцете Си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден.
13 Ще ги изведа от племената и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги паса на Израелевите хълмове близо до потоците и по всички населени места в тяхната земя.
14 Ще ги паса на добро пасбище и кошарата им ще бъде на високите Израелеви хълмове; там ще почиват в добра кошара и ще пасат тлъсто пасбище върху Израелевите хълмове.
15 Самият Аз ще паса овцете Си и Аз ще ги успокоя, казва Господ Йехова.
16 Ще потърся изгубената и ще докарам изгонената, ще превържа ранената и ще подкрепя немощната, но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса.
17 А колкото до вас, паство Мое, така говори Господ Йехова: Ето, Аз ще съдя между овца и овца, между овца и овни и козли.
18 Малко ли ви е, че пасете на доброто пасбище и тъпчете с краката си останалата част от пасбището си? И че пиете бистра вода и мътите с краката си останалата?
19 А овцете Ми пасат утъпканото от вашите крака и пият вода, размътена с вашите крака.
20 Затова така им казва Господ Йехова: Ето, Аз, самият Аз, ще съдя между угоена овца и мършава овца.
21 Понеже тласкате с хълбока и рамената си и бодете с рогата си всички болни, докато ги разпръснете далеч,
22 затова Аз ще избавя овцете Си и няма да бъдат вече за плячка; и ще съдя между овца и овца.
23 И ще поставя над тях един пастир, слугата Си Давид, който ще ги пасе; той ще ги пасе и той ще им бъде пастир.
24 Аз, Господ, ще им бъда Бог и слугата Ми Давид - княз между тях; Аз, Господ, изговорих това.
25 И като сключа с тях завет за мир, ще премахна лютите зверове от земята, така че те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите.
26 Ще направя тях и местата около хълма Си за благословение; и ще изпращам дъжда на времето му; дъжд на благословение ще бъде.
27 Полските дървета ще дават плода си и земята ще даде произведението си; и те ще бъдат в безопасност в земята си и ще познаят, че Аз съм Господ, когато строша оковите на хомота им и ги освободя от ръката на онези, които са ги поробили.
28 Те няма да бъдат вече плячка на народите и земните зверове няма да ги изяждат; а ще живеят в безопасност и няма да има кой да ги плаши.
29 После ще им направя прочуто по плодородие садене; и те няма вече да гинат от глад в земята, нито ще понасят вече хулене от народите.
30 И ще познаят, че Аз, Господ, техният Бог, съм с тях и че те, Израелевият дом, са Мой народ, казва Господ Йехова.
31 И вие, хора, сте Мои овце, овцете на пасбището Ми, и Аз съм ваш Бог, казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48