за Христос

Така казва Господ: Ще паднат и онези, които подпират Египет, и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч, казва Господ Йехова.

Слушай Езекил 30:6
Езекил 30:6

Препратки:

Други преводи на Езекил 30:6:

Така казва ГОСПОД: Ще паднат и онези, които подпират Египет, и гордостта на силата му ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч, заявява Господ БОГ.
/Верен 2002/
Така казва Господ: Ще паднат и онези, които подпират Египет, и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч, казва Господ Йехова.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ: Ще паднат и ония, които подпират Египет, и гордата му сила ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от нож, казва Господ Иеова.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ Бог: ще паднат подпорите на Египет, и ще падне гордостта на неговата мощ; от Мигдол до Сиена ще падат в него от меч, каза Господ Бог.
/Православен/
Така говори Господ: Ще паднат и онези които подпират Египет; и гордостта на силата му ще слезе: от Мигдол до Сиина ще паднат в него от нож, говори Господ Иеова.
/Цариградски/
Thus saith the LORD; They also that uphold Egypt shall fall; and the pride of her power shall come down: from the tower of Syene shall they fall in it by the sword, saith the Lord GOD.
/KJV/