за Христос

Когато те взеха в ръка, ти се счупи и промуши рамото на всички тях; и когато се облегнаха на тебе, ти се сломи и разклати кръста на всички тях.

Слушай Езекил 29:7
Езекил 29:7

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:7:

Когато те взеха в ръка, ти се строши и промуши цялото им рамо, и когато се облегнаха на теб, ти се счупи и разклати всичките им хълбоци.
/Верен 2002/
Когато те взеха в ръка, ти се счупи и промуши рамото на всички тях; и когато се облегнаха на теб, ти се сломи и разклати кръста на всички тях.
/Библейско общество 2000/
Когато те взеха в ръка, ти се счупи и промуши рамото на всички тях; и когато се облегнаха на тебе, ти се сломи и разклати кръста на всички тях.
/Протестантски 1940/
Когато те се хванаха с ръка о тебе, ти се разчупи и цялото им рамо избоде; и когато се опряха о тебе, ти се сломи и израни всичките им чресла.
/Православен/
Когато те взеха в ръка, ти се съкруши и промуши всичкото им рамо; и когато се утвърдиха върх тебе, ти се сломи, и разклати всичките им чресла.
/Цариградски/
When they took hold of thee by thy hand, thou didst break, and rend all their shoulder: and when they leaned upon thee, thou brakest, and madest all their loins to be at a stand.
/KJV/