за Христос

Ще те изхвърля в пустинята, теб и всичките риби в реките ти; ще паднеш на отвореното поле; няма да бъдеш събран, нито прибран; дадох те на земните зверове и на небесните птици за храна.

Слушай Езекил 29:5
Езекил 29:5

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:5:

И ще те изхвърля в пустинята, теб и всичките риби на реките ти. И ще паднеш на открито поле, няма да бъдеш събран и няма да бъдеш прибран. На земните зверове и на небесните птици те дадох за храна.
/Верен 2002/
Ще те изхвърля в пустинята, теб и всичките риби в реките ти; ще паднеш на отвореното поле; няма да бъдеш събран, нито прибран; дадох те на земните зверове и на небесните птици за храна.
/Библейско общество 2000/
И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всичките риби в реките ти; ще паднеш на отвореното поле; не ще се събереш нито прибереш; дадох те на земните зверове и на небесните птици за храна.
/Протестантски 1940/
ще те хвърля в пустинята, тебе и всичката риба из твоите реки; ти ще паднеш на открито поле, не ще те съберат, нито приберат; ще те дам да те изядат зверове земни и птици небесни.
/Православен/
И ще те изхвърля в пустинята, тебе и всичките риби на реките ти: ще паднеш върху лицето на полето: не ще се събереш нито прибереш: на зверовете земни и на небесните птици те предадох за храна;
/Цариградски/
And I will leave thee thrown into the wilderness, thee and all the fish of thy rivers: thou shalt fall upon the open fields; thou shalt not be brought together, nor gathered: I have given thee for meat to the beasts of the field and to the fowls of the heaven.
/KJV/