за Христос

Аз ще сложа въдици в челюстите ти и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека от реките ти с всичките риби в реките ти, прилепнали към люспите ти.

Слушай Езекил 29:4
Езекил 29:4

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:4:

А Аз ще сложа куки в челюстите ти и ще полепя рибите на реките ти по люспите ти; и ще те извлека отсред реките ти с всичките риби на реките ти, полепнали по люспите ти.
/Верен 2002/
Аз ще сложа въдици в челюстите ти и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека от реките ти с всичките риби в реките ти, прилепнали към люспите ти.
/Библейско общество 2000/
Аз ще туря въдици в челюстите ти, и рибите в реките ти ще прилепя за люспите ти; и ще те извлека изсред реките ти с всичките риби в реките ти прилепнали при люспите ти.
/Протестантски 1940/
Но Аз ще туря кука в твоите челюсти и към твоите люспи ще прилепя рибите из твоите реки и ще те изтегля из твоите реки с всичката риба на твоите реки, прилепнала о твоите люспи;
/Православен/
И ще туря въдици в челюстите ти, и ще прилепя рибите на реките ти в люспите ти, и ще те извлека изсред реките ти; и всичките риби на реките ти ще се прилепят за люспите ти.
/Цариградски/
But I will put hooks in thy jaws, and I will cause the fish of thy rivers to stick unto thy scales, and I will bring thee up out of the midst of thy rivers, and all the fish of thy rivers shall stick unto thy scales.
/KJV/