за Христос

В онзи ден ще направя да израсте рог на Израелевия дом и ще ти дам да отвориш уста сред тях; и ще познаят, че Аз съм Господ.

Слушай Езекил 29:21
Езекил 29:21

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:21: