за Христос

Дадох му Египетската земя срещу труда, който положи, понеже се трудиха за Мене, казва Господ Йехова.

Слушай Езекил 29:20
Езекил 29:20

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:20: