за Христос

И в двадесет и седмата година, в първия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде към мен и каза:

Слушай Езекил 29:17
Езекил 29:17

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:17: