за Христос

Израелевият дом няма да уповава вече на Египет, така че да му напомня беззаконието, когато погледнат към тях за помощ; и те ще познаят, че Аз съм Господ Йехова.

Слушай Езекил 29:16
Езекил 29:16

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:16:

И няма вече да бъде за израилевия дом упование, което напомня беззаконието им, като гледат израилевите синове към тях; и ще познаят, че Аз съм Господ БОГ.
/Верен 2002/
Израелският дом няма да уповава вече на Египет, така че да му напомня беззаконието, когато погледнат към тях за помощ; и те ще познаят, че Аз съм Господ Йехова.
/Библейско общество 2000/
На Египет не ще уповае вече Израилевият дом, щото да му напомня беззаконието, когато погледнат към тях за помощ; и те ще познаят, че Аз съм Господ Иеова.
/Протестантски 1940/
И занапред те не ще бъдат на дома Израилев опора, напомняща тяхното беззаконие, когато се обръщаха към него; и ще познаят, че Аз съм Господ Бог.
/Православен/
И не ще бъде вече упование на Израилевия дом, да напомнява за беззаконието им когато гледат вслед тях; и ще познаят че аз съм Господ Иеова.
/Цариградски/
And it shall be no more the confidence of the house of Israel, which bringeth their iniquity to remembrance, when they shall look after them: but they shall know that I am the Lord GOD.
/KJV/