за Христос

Ще бъде най-униженото от царствата и няма да се издигне вече над народите; защото ще ги намаля, за да не владеят вече над народите.

Слушай Езекил 29:15
Езекил 29:15

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:15: