за Христос

Тогава ще превърна Египетската земя в пустиня между опустошените страни и градовете й ще бъдат пусти за четиридесет години между разорените градове; и ще разсея египтяните между народите и ще ги разпръсна по страните.

Слушай Езекил 29:12
Езекил 29:12

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:12:

И ще направя египетската земя на пустиня сред опустошените земи и градовете й ще бъдат пустош сред запустелите градове четиридесет години; и ще разпръсна египтяните между народите и ще ги разсея по земите.
/Верен 2002/
Тогава ще превърна Египетската земя в пустиня между опустошените страни и градовете й ще бъдат пусти за четиридесет години между разорените градове; и ще разсея египтяните между народите и ще ги разпръсна по страните.
/Библейско общество 2000/
И ще обърна Египетската земя на пустиня между опустошените страни, и градовете й ще бъдат пусти за четиридесет години между разорените градове; и ще разсея египтяните между народите, и ще ги разпръсна по страните.
/Протестантски 1940/
И ще направя земята Египетска пустиня всред опустошените земи; и градовете й всред опустошените градове ще бъдат пусти четирийсет години, и ще разпилея египтяни между народите и ще ги развея по земите.
/Православен/
И ще направя Египетската земя запустение всред запустените места, и градовете й всред разорените градове ще бъдат запустение четиридесет години; и ще разсея Египтяните между народите, и ще ги разпръсна по земите.
/Цариградски/
And I will make the land of Egypt desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities among the cities that are laid waste shall be desolate forty years: and I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
/KJV/