за Христос

Човешки крак няма да мине през нея, нито крак на животно ще мине през нея, нито ще бъде населена за четиридесет години.

Слушай Езекил 29:11
Езекил 29:11

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:11: