за Христос

Затова, ето, Аз съм против теб и реката ти; и ще превърна Египетската земя в пустош, разорение и опустошение - от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия.

Слушай Езекил 29:10
Езекил 29:10

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:10:

Затова, ето, Аз съм против теб и против реките ти; и ще направя египетската земя на пусти руини и пустош от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия.
/Верен 2002/
Затова, ето, Аз съм против теб и реката ти; и ще превърна Египетската земя в пустош, разорение и опустошение - от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия.
/Библейско общество 2000/
Затова, ето, Аз съм против тебе и против реката ти; и ще обърна Египетската земя на пустота, разорение и опустошение, от Мигдол до Сиина и до границата на Етиопия.
/Протестантски 1940/
то ето, Аз съм против твоите реки, и ще направя земята Египетска пустиня над пустините от Мигдол до Сиена, до самия предел на Етиопия.
/Православен/
За то, ето, аз съм против тебе и против реките ти; и ще направя Египетската земя пустота, разорение, и запустение, от Мигдол до Сиина и до пределите на Етиопия.
/Цариградски/
Behold, therefore I am against thee, and against thy rivers, and I will make the land of Egypt utterly waste and desolate, from the tower of Syene even unto the border of Ethiopia.
/KJV/