за Христос

Пророчество за Египет
В десетата година, в десетия месец, на дванадесетия ден от месеца, Господнето слово дойде към мен и каза:

Слушай Езекил 29:1
Езекил 29:1

Препратки:

Други преводи на Езекил 29:1: