за Христос

Яван, Тувал и Мосох търгуваха с тебе; за твоите стоки разменяха човешки души и медни съдове.

Слушай Езекил 27:13
Езекил 27:13

Препратки:

Други преводи на Езекил 27:13: