за Христос

затова ще отворя Моавовата граница откъм градовете, откъм неговите погранични градове - Вет-есимот, Ваалмеон и Кириатаим, славата на онази земя, -

Слушай Езекил 25:9
Езекил 25:9

Препратки:

Други преводи на Езекил 25:9:

затова, ето, отварям границата на Моав откъм градовете, откъм пограничните му градове, украшението на земята, Вет-Есимот, Ваалмеон и Кириатаим,
/Верен 2002/
затова ще отворя Моавовата граница откъм градовете, откъм неговите погранични градове - Вет-есимот, Ваалмеон и Кириатаим, славата на онази земя, -
/Библейско общество 2000/
затова, ето, ще отворя Моавовата граница откъм градовете, откъм неговите погранични градове, Вет-есимот, Ваалмеон и Кириатаим, славата на оная земя, -
/Протестантски 1940/
ето, Аз, начевайки от градовете, от всичките му погранични градове, украса на земята, от Бет-Иешимот, Ваалмеон и Кириатаим, ще открия хълбока на Моава.
/Православен/
за то, ето, ще отворя Моавовата граница от към градовете, от към неговите градове в краищата му, Вет-есимот, Ваалмеон, и Кириатаим, славата на оназ земя, -
/Цариградски/
Therefore, behold, I will open the side of Moab from the cities, from his cities which are on his frontiers, the glory of the country, Bethjeshimoth, Baalmeon, and Kiriathaim,
/KJV/