за Христос

Езекил 24   

1 Притча за врящия котел
А в деветата година, десетия месец, на десетия ден от месеца, Господнето слово пак дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, запиши си името на този ден, на същия този ден; защото в същия този ден вавилонският цар се доближи до Йерусалим.
3 И произнеси притча към бунтовния дом, като им кажеш: Така казва Господ Йехова: Сложи котела, сложи, налей също вода в него.
4 Събери в него късовете за варене, всеки добър къс, бедро и рамо; напълни го с отбрани кости.
5 Вземи отбраните от стадото, натрупай и кости под него; направи го да ври добре и костите в него да се сварят.
6 Защото така казва Господ Йехова: Горко на кръвопролитния град, на котела, чиято ръжда е на него и чиято ръжда не се е очистила от него! Извади от него късовете му, без да се хвърли жребий за тях.
7 Защото кръвта му е сред него; тя я изложи на гол камък; не я изля на земята, за да се покрие с пръст.
8 Аз изложих на гол камък кръвта, която изля, за да не се покрие, за да направя да избухне ярост, за да извърши въздаяние.
9 Затова така казва Господ Йехова: Горко на кръвопролитния град! Защото и Аз ще направя по-голяма огнена грамада.
10 Натрупай дървата, сгорещете огъня, свари добре месото, сгъсти варивото и нека костите изгорят.
11 Тогава сложи котела празен на въглищата, за да се нажежи медта му и да изгори, и да се стопи в него нечистотата му, за да се изгори ръждата му.
12 Уморил се е от трудовете си, но пак многото му ръжда не се очиства от него; ръждата му даже в огъня не се очиства.
13 Понеже Аз те чистех, а ти не се очисти, затова поради гнусния ти разврат няма вече да се очистиш от нечистотата си, докато не уталожа върху теб яростта Си.
14 Аз, Господ, го изговорих; това ще се сбъдне и ще го извърша; няма да отстъпя, няма да пощадя и няма да се разкая; според постъпките ти и според делата ти ще те съдя, казва Господ Йехова.
15 При това Господнето слово дойде към мен и каза:
16 Сине човешки, Аз с един удар ще отнема от тебе желанието на очите ти; а ти да не жалееш или плачеш, нито да потекат сълзите ти.
17 Въздишай, но не на глас, да не жалееш за мъртви; завий превръзката на главата си и обуй обувките на краката си; да не покриеш устните си, нито да ядеш хляба на жалеещите хора.
18 И така, говорих на народа сутринта, а вечерта жена ми умря; и сутринта направих, както ми беше заповядано.
19 Тогава народът ми каза: Няма ли да ни обясниш какво значи за нас това, което правиш?
20 Тогава им отвърнах: Господнето слово дойде към мен и каза:
21 Говори на Израелевия дом: Така казва Господ Йехова: Ето, ще оскверня светилището Си, силата ви, с която се гордеете, желаното за очите ви и това, за което душите ви милеят; и синовете и дъщерите ви, които сте оставили, ще паднат от меч.
22 И вие ще направите, както направих аз; няма да покриете устните си и няма да ядете хляб на жалеещи хора;
23 превръзките на главите ви ще бъдат на главите ви и обувките - на краката ви; няма да жалеете, нито да плачете, а ще се стопите в беззаконията си и ще охкате един към друг.
24 Така Йезекиил ще ви бъде знамение; всичко, което направи той, ще направите и вие; когато настане това, тогава ще познаете, че Аз съм Господ Йехова.
25 А колкото до тебе, сине човешки, в онзи ден, когато им отнема силата и славата, на която се радват, желанието на очите и милите на душите им, синовете и дъщерите им -
26 в онзи ден няма ли да дойде при теб онзи, който избягва, за да извести това в ушите ти?
27 В онзи ден устата ти ще се отворят към онзи, който избягва, ще говориш и няма да бъдеш вече ням; така ще им бъдеш знамение; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48