за Христос

Езекил 21   

1 Пророчество за Вавилон, Божият меч
И Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, насочи лицето си към Йерусалим и направи да капне словото ти към святите места, и пророкувай против Израелевата земя;
3 и кажи на Израелевата земя: Така казва Господ: Ето, Аз съм против теб и като изтегля меча Си от ножницата, ще изтребя от теб и праведния, и нечестивия.
4 И така, понеже ще изтребя от теб и праведния, и нечестивия, затова мечът Ми ще излезе от ножницата си против всяка твар, от юг до север;
5 и всяка твар ще познае, че Аз, Господ, изтеглих меча Си от ножницата му; няма да се върне вече.
6 Затова ти, сине човешки, въздъхни; с превит кръст и с огорчение въздъхни пред тях.
7 А когато те запитат: Защо въздишаш?, отговори: Поради известието, което иде; всяко сърце ще се стопи, всички ръце ще отслабват, всеки дух ще примре и всички колена ще станат като вода; ето, идва и ще се сбъдне, казва Господ Йехова.
8 И Господнето слово дойде към мен и каза:
9 Сине човешки, пророкувай: Така казва Господ: Кажи: Меч! Меч се остри, още се излъсква;
10 остри се, за да извърши голямо клане; излъсква се, за да лъщи. И така, можем ли да се веселим? Това е жезълът на сина Ми, който презира всяко дърво.
11 Даде се да се излъска, за да се държи в ръка; този меч е наострен и излъскан, за да се даде в ръката на погубителя.
12 Извикай и ридай, сине човешки, защото той е върху народа Ми, върху всички Израелеви първенци; ужас нападна народа Ми поради меча; затова, удари го по бедрото си.
13 Защото има изпитание; и какво ако и презиращият жезъл не би съществувал вече, казва Господ Йехова?
14 И така, ти, сине човешки, пророкувай и изплескай с ръце; и нека мечът удвои, нека мечът утрои броя на ранените - той е мечът на ранените големци, който ще ви обсади отвред.
15 Нанесох ужаса на меча против всичките им порти, за да се стопи всяко сърце и за да се спъват по-често. Уви! Приготви се, за да блести, наточи се, за да коли.
16 Стегни се, мечо, нападни надясно; насочи се, нападни наляво; накъдето и да се обърне лицето ти.
17 И Аз ще плесна с ръце и ще удовлетворя яростта Си. Аз, Господ, изговорих това.
18 Господнето слово дойде пак към мен и каза:
19 При това, сине човешки, ти си определил два пътя, за да замине мечът на вавилонския цар; и двата ще излизат от същата земя; и направи показалец - направи го при началото на пътя за града.
20 Определи път, за да мине мечът в Рава на амонците и в укрепения Йерусалим в Юдея.
21 Защото вавилонският цар се спря при разклонението на пътя, където започват двата пътя, за да гадае: разтърси стрелите, допита се до терафимите, прегледа черния дроб.
22 В десницата му е жребият за Йерусалим, за да се поставят стеноломи, да се даде заповед за клане, да се издигне глас с възклицание, да се поставят стеноломи срещу портите, да се издигнат могили, да се съградят крепости.
23 Но това ще бъде като суетно прорицание пред очите на онези, които им се заклеха; обаче той ще им напомни беззаконието, за да се хванат.
24 Затова така казва Господ Йехова: Понеже направихте да се помни беззаконието ви с откриването на престъпленията ви, така че да се явят греховете ви във всичките ви дела, понеже направихте себе си да бъдете спомнени, ще бъдете хванати в ръце.
25 А ти, смъртоносно ранени, скверни княже Израелев, чийто ден е настъпил, когато беззаконието е стигнало до края си,
26 така казва Господ Йехова: Снеми митрата и свали короната; тя няма вече да бъде такава, възвиси смирения, а смири възвисения.
27 Аз ще я катурна, катурна, катурна, а и това няма да трае, докато дойде онзи, на когото принадлежи; и на него ще я дам.
28 И ти, сине човешки, пророкувай: Така казва Господ Йехова за амонците и за тяхното укоряване. Кажи: Меч, меч е изтеглен - излъскан, за да коли, и блестящ, за да изтреби,
29 докато те виждат за тебе суетно видение и докато предричат за тебе лъжа, от което ще бъдеш прострян на врата на смъртно ранените нечестивци, чийто ден е настъпил, когато беззаконието е стигнало до края си.
30 Върни го в ножницата му. На мястото, където си бил създаден, в родната ти земя ще те съдя.
31 Ще излея негодуванието Си върху тебе, с огнения Си гняв ще духна върху теб и ще те предам в ръцете на озверели мъже, които са способни да те погубят.
32 Ще станеш гориво за огън; кръвта ти ще бъде сред земята ти; няма да има вече спомен за тебе; защото Аз, Господ, изговорих това.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48