за Христос

на високата Израелева планина ще го посадя;
и то ще изкара клончета, ще дава плод
и ще стане великолепен кедър;
под него ще обитават всички птици от всякакъв вид,
под сянката на клоните му ще живеят.

Слушай Езекил 17:23
Езекил 17:23

Препратки:

Други преводи на Езекил 17:23:

И всичките дървета на полето ще познаят, че Аз, ГОСПОД, сниших високото дърво, извисих ниското дърво, изсуших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззелени. Аз, ГОСПОД, изговорих това и ще го извърша.
/Верен 2002/
на високата Израелска планина ще го посадя;
и то ще изкара клончета, ще дава плод
и ще стане великолепен кедър;
под него ще обитават всички птици от всякакъв вид,
под сянката на клоните му ще живеят.
/Библейско общество 2000/
На високата Израилева планина ще го посадя;
И то ще изкара клончета, ще дава плод,
И ще стане великолепен кедър;
Под него ще обитават всички птици от всякакъв вид,
Под сянката на клоните му ще живеят.
/Протестантски 1940/
И ще познаят всички полски дървета, че Аз, Господ, високо дърво снишавам, ниско дърво издигам, зелено дърво изсушавам, а сухо дърво раззеленявам; Аз, Господ, казах - и ще направя.
/Православен/
И всичките дървета на полето ще познаят
Че аз Господ сниших високото дърво, възвисих низкото дърво.
Изсуших зеленото дърво, и направих сухото дърво да се раззеленее.
Аз Господ говорих, и ще извърша.
/Цариградски/
In the mountain of the height of Israel will I plant it: and it shall bring forth boughs, and bear fruit, and be a goodly cedar: and under it shall dwell all fowl of every wing; in the shadow of the branches thereof shall they dwell.
/KJV/