за Христос

Езекил 15   

1 Притчата за лозата
Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, какво повече е лозовото дърво от кое да е друго дърво
или лозовата пръчка, която е такава, каквито са и горските дървета?
3 Ще се вземе ли дърво от него, за да се направи някаква работа?
Или ще вземат ли от него колче, за да окачат на него някой съд?
4 Ето, то се хвърля в огъня за гориво;
когато огънят е изял и двата му края,
средата му е опърлена.
Ще бъде ли полезно за някоя работа?
5 Ето, когато беше цяло, не ставаше за работа;
колко по-малко ще стане за работа,
когато го е изял огънят и е опърлено!
6 Затова така казва Господ Йехова:
Както предадох на огъня за гориво
лозовото дърво между горските дървета,
така ще предам тези, които живеят в Йерусалим.
7 Ще насоча лицето Си против тях;
те ще излязат от огъня,
но огънят ще ги погълне;
и когато насоча лицето Си против тях,
ще познаете, че Аз съм Господ.
8 И ще предам земята на запустение,
защото станаха престъпници, казва Господ Йехова.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48