за Христос

Те ще ви утешат, когато видите постъпките и делата им; и ще познаете, че Аз не съм сторил без причина всичко това, което съм сторил в него, казва Господ Йехова.

Слушай Езекил 14:22
Езекил 14:22

Препратки:

Други преводи на Езекил 14:22:

И ще ви утешат, когато видите пътя им и делата им; и ще познаете, че Аз не без причина направих всичко, което му направих, заявява Господ БОГ.
/Верен 2002/
Те ще ви утешат, когато видите постъпките и делата им; и ще познаете, че Аз не съм направил без причина всичко това, което съм направил в него, казва Господ Йехова.
/Библейско общество 2000/
Те ще ви утешат когато видите постъпките им и делата им; и ще познаете, че Аз не съм сторил без причина всичко това що съм сторил в него, казва Господ Иеова.
/Протестантски 1940/
Те ще ви утешат, кога видите поведението им и делата им; и ще познаете, че Аз не напразно съм извършил всичко онова, що извърших в него, казва Господ Бог.
/Православен/
И те ще ви утешат когато видите пътищата им и деянията им; и ще познаете че аз не съм направил без причина всичко що съм направил в него, говори Господ Иеова.
/Цариградски/
Yet, behold, therein shall be left a remnant that shall be brought forth, both sons and daughters: behold, they shall come forth unto you, and ye shall see their way and their doings: and ye shall be comforted concerning the evil that I have brought upon Jerusalem, even concerning all that I have brought upon it.
/KJV/