за Христос

Езекил 13   

1 Лъжепророците
И Господнето слово дойде към мен и каза:
2 Сине човешки, пророкувай против Израелевите пророци, които пророкуват, и кажи на онези, които пророкуват от своето си сърце:
Слушайте словото Господне.
3 Така казва Господ Йехова:
Горко на глупавите пророци,
които се водят по своя си дух,
без да са видели някое видение!
4 Израелю, твоите пророци са
като лисици в развалините.
5 Вие не се изкачихте в проломите,
нито издигнахте ограда за Израелевия дом,
за да устои в боя в деня Господен.
6 Онези видяха суети и лъжливи предсказания,
които казват: Господ говори,
когато Господ не ги е пратил,
и които направиха хората да се надяват,
че думата им щяла да се изпълни.
7 Не видяхте ли суетни видения
и не говорихте ли лъжливи предсказания,
когато казвате: Господ каза,
при все че не съм говорил?
8 Затова така казва Господ Йехова:
Понеже говорихте суети и видяхте лъжи,
затова, ето, Аз съм против вас,
казва Господ Йехова.
9 И ръката Ми ще бъде против пророците,
които гледат суети и предсказват лъжи;
те няма да бъдат в съвета на народа Ми,
нито ще бъдат записани в списъка на Израелевия дом,
нито ще влязат в Израелевата земя;
и ще познаете, че Аз съм Господ Йехова.
10 Понеже, да! Понеже измамиха народа Ми,
като казваха: Мир! А пък няма мир;
и когато някои градеха една слабичка стена,
ето, те я мажеха с кал;
11 кажи на онези, които я мажат с кал, че ще падне,
понеже ще вали пороен дъжд
и ти, голяма каменна градушка, ще паднеш върху нея,
и бурен вятър ще я съсипе.
12 Ето, когато падне стената, няма ли да ви кажат:
Къде е калта, с която мазахте?
13 Затова така казва Господ Йехова:
Непременно ще я съсипя в яростта Си с бурен вятър,
в гнева Ми ще вали пороен дъжд
и в яростта Ми ще падне голяма градушка от камъни,
за да я разруша.
14 Така ще съборя стената,
която измазахте с кал,
и така ще я съсипя на земята,
че ще се открият основите й;
тя ще падне и вие ще загинете сред нея;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
15 Така ще изчерпя яростта Си върху стената
и върху онези, които са я измазали с кал,
и ще ви кажа: Няма я стената,
нито онези, които я измазаха, а именно -
16 Израелевите пророци, които пророкуват за Йерусалим
и които виждат видения на мир за него,
когато няма мир, казва Господ Йехова.
17 И ти, сине човешки,
насочи лицето си и против дъщерите на народа си,
които пророкуват от своето си сърце;
и пророкувай против тях, като кажеш:
18 Така казва Господ Йехова:
Горко на жените, които пришиват възглавнички на всеки лакът
и правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст, за да ловят души!
Ще ловите ли душите на народа Ми
и ще пазите ли души живи за себе си?
19 Като лъжете народа Ми, който слуша лъжи,
ще Ме оскверните ли между народа Ми
за шепи ечемик и късчета хляб,
за да убивате души, които не трябваше да умрат,
и да опазите живи души, които не трябваше да живеят?
20 Затова така казва Господ Йехова:
Ето, Аз съм против възглавничките ви,
с които ловите души като птици;
ще ги отдера от мишниците ви
и ще оставя да избягат душите -
душите, които вие ловите като птици.
21 Ще раздера и покривалата ви
и ще избавя народа Си от ръката ви,
и няма вече да бъдат в ръката ви за лов;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
22 Защото с лъжите оскърбихте сърцето на праведния,
когото Аз не оскърбих;
и укрепихте ръцете на злодея,
така че да не се върне от нечестивия си път,
за да се спаси животът му.
23 Затова няма вече да виждате суети,
нито ще предсказвате вече предсказания;
и ще избавя народа Си от ръката ви;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
Езекил: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48