за Христос

Ездра 8   

1 Спътници на Ездра и пристигане в Йерусалим
А ето началниците на бащините им домове, ето и родословието на онези, които излязоха с мен от Вавилон при царуването на цар Артаксеркс.
2 От Финеесовите потомци - Гирсон; от Итамаровите потомци - Даниил; от Давидовите потомци - Хатус.
3 От потомците на Сехания, от Фаросовите потомци - Захария, и с него бяха преброени по родословието на всички от мъжки пол сто и петдесет души.
4 От Фаат-Моавовите потомци - Зарайевият син Елиоинай, и с него двеста души от мъжки пол.
5 От Сеханиевите потомци - Яазииловият син, и с него триста души от мъжки пол.
6 От Адиновите потомци - Йонатановият син Евед, и с него петдесет души от мъжки пол.
7 От Еламовите потомци - Готолиевият син Исая, и с него седемдесет души от мъжки пол.
8 От Сефатиевите потомци - Михаиловият син Зевадия, и с него осемдесет души от мъжки пол.
9 От Йоавовите потомци - Ехииловият син Авдий, и с него двеста и осемнадесет души от мъжки пол.
10 От Селомитовите потомци - Йосифиевият син, и с него сто и шестдесет души от мъжки пол.
11 От Винаевите потомци - Захария, Виваевият син, и с него двадесет и осем души от мъжки пол.
12 От Азгадовите потомци - Йоанан, Акатановият син, и с него сто и десет души от мъжки пол.
13 От следващите, Адоникамовите потомци - следните, чиито имена са: Елифалет, Еиил и Семая, и с тях седемдесет души от мъжки пол.
14 А от Вагуевите потомци - Утай и Завуд, и с тях седемдесет души от мъжки пол.
15 Тези събрах при реката, която тече към Аава, и там се разположихме на стан три дни; а като прегледах народа и свещениците, не намерих там нито един от потомците на Левий.
16 Тогава пратих за по-видните хора Елиезер, Ариил, Семая, Елнатан, Ярив, Елнатан, Натан, Захария и Месулам, и за благоразумните мъже Йоярив и Елнатан,
17 и им дадох поръчка до началника на мястото Касифия - Идо; и им казах какво да казват на Идо и на братята му, нетинимите на мястото Касифия, да ни изпратят служители за дома на нашия Бог.
18 И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Маалия, син на Левий, син на Израел; също и Саравия със синовете му и братята му, осемнадесет души;
19 и Асавия и с него Исая от Мерариевите потомци, братята му и синовете им, двадесет души;
20 и от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, двеста и двадесет нетиними. Всички те бяха споменати по име.
21 Тогава прогласих пост там, при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за децата ни и за целия ни имот.
22 Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помагат против неприятели по пътя; понеже бяхме говорили на царя: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата и гневът Му са против всички, които Го изоставят.
23 И така, постихме и се молихме на нашия Бог за това, и Той ни послуша.
24 Тогава отделих дванадесет от главните свещеници - Саравия, Асавия и с тях десет от братята им -
25 и претеглих от среброто, златото и вещите, които царят, съветниците му и първенците му, и целият Израел, който се намираше там, бяха дали в принос за дома на нашия Бог;
26 и така, претеглих в ръката им шестстотин и петдесет таланта сребро, сто таланта сребърни вещи, сто таланта злато,
27 двадесет златни блюда, хиляда драхми на тегло и два съда от добра лъскава мед, скъпоценни като злато.
28 И им казах: Вие сте святи на Господа и вещите са святи; защото среброто и златото са доброволен принос на Господа, Бога на бащите ви;
29 и така, внимавайте и ги пазете, докато ги претеглите пред началниците на свещениците и левитите и началниците на Израелевите бащини домове в Йерусалим, в стаите на Господния дом.
30 И така, свещениците и левитите приеха среброто, златото и вещите в размер на това тегло, за да ги донесат в Йерусалим в дома на нашия Бог.
31 Тогава, на дванадесетия ден от първия месец станахме от реката Аава, за да отидем в Йерусалим; и ръката на нашия Бог беше над нас за добро и ни избави от неприятелска ръка и от причакващи по пътя.
32 И като стигнахме в Йерусалим, седяхме там три дни.
33 А на четвъртия ден в дома на нашия Бог среброто, златото и вещите бяха претеглени в ръката на Меримота, син на свещеник Урия, с когото беше Елеазар, Финеесовият син, и с тях левитите Йозавад, Исусовият син, и Ноадия, Вануевият син -
34 всичко бе предадено под брой и по тегло; и цялото тегло бе същевременно записано.
35 Завърналите се от плен, които бяха дошли от заточение, принесоха всеизгаряния на Израелевия Бог: дванадесет телета за целия Израел, деветдесет и шест овена, седемдесет и седем агнета и дванадесет козела в принос за грях, всички тях във всеизгаряния на Господа.
36 И предадоха царските поръчки на царските сатрапи и на областните управители отсам реката; и те помагаха на народа и на Божия дом.
Ездра: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10