за Христос

Ездра 5   

1 Начало на храмовия строеж
А пророците Агей и Захария, Идовият син, пророкуваха в името на Израелевия Бог на юдеите, които бяха в Юдея и Йерусалим.
2 Тогава станаха Зоровавел, Салатииловият син, и Исус, Йоседековият син, и почнаха да строят Божия дом, който е в Йерусалим; с тях бяха Божиите пророци и им помагаха.
3 А в същото време при тях дойдоха областният управител отсам реката Татанай и Сетар-вознай, и съслужителите им, и им казаха така: Кой ви разреши да строите този дом и да издигнете тази стена?
4 После ги попитаха: Какви са имената на мъжете, които строят това здание?
5 Но върху старейшините на юдеите беше окото на техния Бог, така че те не можаха да ги спрат, докато работата не беше отнесена до Дарий и тогава да бъде даден писмен отговор за работата.
6 Ето препис от писмото, което областният управител отсам реката Татанай и Сетар-вознай, и съслужителите му, афарсахците, които са отсам реката, пратиха до цар Дарий.
7 Пратиха му писмо, в което беше писано така:
На цар Дарий всяко благополучие!
8 Да бъде известено на царя, че ходихме в Юдейската област при дома на великия Бог; и той се зида с големи камъни и се поставят дървета в стените; и това дело напредва прилежно и успява в ръцете им.
9 Тогава попитахме онези старейшини и им казахме така: Кой ви разреши да строите този дом и да издигате тези стени?
10 Още и за имената им попитахме, за да ти кажем и да запишем имената на мъжете, които са им начело.
11 А те ни отговориха така: Ние сме слуги на Бога на небето и земята и строим дома, който е бил построен вече преди много години, който дом един велик Израелев цар построи и довърши.
12 Но понеже бащите ни разгневиха Бога на небето, Той ги предаде в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, халдееца, който събори този дом и пресели народа във Вавилон.
13 Но в първата година на вавилонския цар Кир той издаде указ, за да бъде построен този Божий дом.
14 Още и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор беше взел от храма, който беше в Йерусалим, и беше отнесъл в храма във Вавилон, тях цар Кир извади от вавилонския храм и те бяха предадени на някой си по име Сасавасар, когото беше направил областен управител;
15 и царят му каза: Вземи тези вещи, иди, занеси ги в храма, който е в Йерусалим, и нека Божият дом бъде построен на мястото си.
16 Тогава този Сасавасар дойде и положи основите на Божия дом, който е в Йерусалим; и от онова време дори досега той се строи и още не е довършен.
17 И така, сега, ако е угодно на царя, нека бъде издирено в царската съкровищница, там, във Вавилон, дали наистина е бил издаден указ от цар Кир, за да бъде построен този Божий дом в Йерусалим; и нека царят изпрати да ни извести волята си в случая.
Ездра: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10