за Христос

Ездра 1   

1 Връщане от Вавилонски плен в Обетованата земя
(1:1-2:70)
Персийският цар Кир освобождава евреите

В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на Йеремия, Господ подбуди духа на персийския цар Кир и той прогласи по цялото си царство, още и писмено обяви:
2 Така казва персийският цар Кир: Небесният Бог Йехова ми е дал всички царства на света; и Той ми е заръчал да Му построя дом в Йерусалим, който е в Юдея.
3 И така, който между вас, от целия Негов народ, е наклонен, неговият Бог да бъде с него, нека излезе в Йерусалим, който е в Юдея, и нека построи на Йехова, Израелевия Бог (Той е Бог), дома, който е в Йерусалим.
4 На всеки, който е оцелял, в каквото и да било място, където е пришълец, нека му помогнат мъжете на онова място със сребро и злато, с имот и добитък, освен това, което доброволно би било принесено за Божия дом, който е в Йерусалим.
5 Тогава станаха началниците на бащините домове на Юда и Вениамин и свещениците, и левитите, с всички, на които Бог подбуди духа да излязат, за да построят Господния дом, който е в Йерусалим.
6 И всичките им съседи им помагаха със сребърни вещи, със злато, имот, добитък и скъпоценни неща, освен всичко това, което доброволно беше принасяно.
7 Цар Кир извади вещите на Господния дом, които Навуходоносор беше донесъл от Йерусалим и сложил в храма на боговете си -
8 тях извади персийският цар Кир чрез съкровищника Митридат и ги брои на управителя на Юда Сасавасар.
9 И ето числото им: тридесет златни легена, хиляда сребърни легена, двадесет и девет ножа,
10 тридесет златни блюда, четиристотин и десет сребърни блюда от втори вид и хиляда други съдове.
11 Всички златни и сребърни съдове бяха пет хиляди и четиристотин - всички тях Сасавасар занесе, когато пленниците се върнаха от Вавилон в Йерусалим.
Ездра: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10